Vietnamese

Hội đồng các Cộng đồng Sắc tộc Tiểu bang Victoria (ECCV) là một cơ chế cao nhất trong các tổ chức, đoàn thể sắc tộc và đa văn hóa tại tiểu bang Victoria. Đây là một tổ chức dựa trên cộng đồng, định hướng theo hội viên, và làm việc tận lực giúp những người có các nguồn gốc đa văn
hóa. Chúng tôi luôn tự hào là một tổ chức chủ đạo, bênh vực các cộng đồng đa văn hóa tại tiểu bang Victoria từ năm 1974. Trong hơn 35 năm qua, chúng tôi đã là một mối liên kết giữa các cộng đồng đa văn hóa, chính phủ và cộng đồng lớn rộng bên ngoài.

Chúng tôi có một Hội đồng Quản trị thiện nguyện, đứng đầu là một vị Chủ tịch và một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp làm việc toàn thời, luôn tận lực trong các công tác đại diện, bênh vực, khai triển chính sách và xây dựng năng lực. Tổ chức của chúng tôi đại diện và trình bày những lợi ích của các cộng đồng đa văn hóa đến với mọi cấp chính quyền trong các lĩnh vực như nhân quyền, quyền tiếp cận và công bằng, cải tiến các dịch vụ, nạn kỳ thị chủng tộc và phân biệt đối xử, sự hòa hợp cộng đồng, nhân dụng, giáo dục và đào tạo, các dịch vụ y tế và cộng đồng, khuyết tật, bảo vệ trẻ em, pháp luật và công lý và nghệ thuật và văn hóa. Chúng tôi luôn bênh vực bất cứ vấn đề nào mà các hội viên của chúng tôi quan ngại. Chúng tôi khai triển các văn kiện về chính sách về một loạt các vấn đề, đôi khi khởi đầu bằng công tác nghiên cứu, qua việc hợp tác với các trường đại học trọng yếu.

Chúng tôi cũng giúp xây dựng năng lực cho các tổ chức, hội đoàn là hội viên của chúng tôi, từ các cộng đồng mới mẽ và đang hình thành bằng cách cung cấp cho họ việc đào tạo cấp lãnh đạo.

Cơ sở các hội viên của chúng tôi rất rộng lớn và đa dạng. Cơ sở này luôn mở rộng, chào đón các đoàn thể có mục đích tập trung vào sắc tộc hoặc đa văn hóa, các tổ chức quan tâm đến các lĩnh vực này, hoặc những cá nhân hỗ trợ việc làm của chúng tôi. Xin mời quý vị viếng trang
mạng của chúng tôi để tìm hiểu thêm về tất cả những công việc chúng tôi làm và vào phần "Become a Member" (Trở thành Hội viên) trong "About" (Vài nét giới thiệu) để gia nhập làm hội viên của ECCV. Quý vị cũng có thể gọi điện thoại đến chúng tôi để tìm hiểu thêm và cũng để xem chúng tôi có thể hỗ trợ những khát vọng mà cộng đồng của quý vị đang có hay không.

Nếu cần thông dịch viên, xin quý vị gọi điện thoại cho Dịch Vụ Thông Ngôn và Phiên Dịch (TIS Toàn quốc) số 131 450 và yêu cầu họ điện thoại cho Hội đồng các Cộng đồng Sắc tộc Tiểu bang Victoria ở số (03) 9349 4122. Giờ làm việc của chúng tôi từ 9 giờ sáng – "" giờ chiều vào các ngày làm việc trong tuần.

Ethnic Communities' Council of Victoria
150 Palmerston Street Carlton VIC 3053 Điện thoại: 9349 4122
Fax: 9349 4967
www.eccv.org.au

Vietnamese - about ECCV.pdf

Newsletters

Share/Save/Bookmark
top of page