Polish

Rada Społeczności Etnicznych Wiktorii (Ethnic Communities’ Council of Victoria Inc. – ECCV) jest najwyższym organem etnicznych i wielokulturowych organizacji w Wiktorii. Jest ona organizacją środowiskową, działającą w interesie członków w celu wzmacniania pozycji ludzi różnorodnego pochodzenia wielokulturowego. Jesteśmy dumni, że od 1974r. jesteśmy głównym rzecznikiem różnorodnych kulturowo społeczności w Wiktorii. Przez 35 lat byliśmy ogniwem pomiędzy wielokulturowymi społecznościami, rządem i szeroką społecznością.

Posiadamy działający społecznie Zarząd pod przewodnictwem prezesa oraz pracowników na pełnym etacie, którzy zajmują się reprezentacją, rzecznictwem, rozwijaniem polityki i budowaniem potencjału. Organizacja reprezentuje interesy wielokulturowych społeczności na wszystkich szczeblach rządowych w zakresie praw człowieka, dostępu i równości, poprawy usług, rasizmu i dyskryminacji, harmonii społecznej, zatrudnienia, edukacji i szkolenia, usług zdrowotnych i środowiskowych, niepełnosprawności, ochrony dziecka, prawa i sprawiedliwości oraz sztuki i kultury. Jesteśmy rzecznikiem w każdej sprawie, jaka dotyczy naszych członków i tworzymy przepisy w odniesieniu do szerokiego zakresu kwestii, prowadząc czasami początkowe badania z głównymi instytucjami szkolnictwa wyższego.

Pomagamy również wzmacniać zdolności naszych organizacji członkowskich w nowopowstających społecznościach oferując im szkolenie w zakresie kierownictwa.

Nasza baza członkowska jest szeroka i zróżnicowana. Jest ona otwarta dla organizacji skupionych na sprawach etnicznych i wielokulturowych, organizacji zainteresowanych tymi sprawami oraz dla osób indywidualnych, które popierają naszą pracę. Prosimy zapoznać się z naszą witryną internetową, by dowiedzieć się więcej na temat spraw, którymi się zajmujemy oraz przejść na stronę „Become a Member” pod „About”, by wystąpić o przyjęcie do ECCV. Zachęcamy do skontaktowania się z nami, by dowiedzieć się więcej o wszystkich rzeczach, jakimi się zajmujemy i o tym, jak możemy wesprzeć aspiracje twojej społeczności.

Jeżeli potrzebujesz tłumacza, prosimy zadzwonić do Telefonicznej Służby Tłumaczy (TIS National) pod 131 450 i poprosić o połączenie z Ethnic Communities’ Council of Victoria Inc.
pod numerem (03) 9349 4122. Jesteśmy otwarci od 9.00 do 17.00 w dni powszednie.

Ethnic Communities' Council of Victoria
150 Palmerston Street Carlton VIC 3053 Phone: 9349 4122
Fax: 9349 4967
www.eccv.org.au

Polish - about ECCV.pdf

Newsletters

Share/Save/Bookmark
top of page